Çıtak Köyü Akhisar Manisa

'Manisa Tanıtımı' forumunda DeMSaL tarafından 12 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Çıtak Köyü Akhisar Manisa konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Akhisar Çıtak Köyü Bilgileri - Çıtak Köyü Hakkında - Çıtak Köyü Tanıtımı - Çıtak Köyü Resimleri  Çıtak ,Manisa Akhisar ilçesine bağlı bir köyüdür.

  İlçe: AKHİSAR

  İl:MANİSA

  İle Uzaklığı:102 km

  İlçeye Uzaklığı:50 km

  Rakım:650 m

  Nüfus:

  2000:535
  1997:540

  Tarihi

  Köy tarihi ile ilgili yazılı kaynak yoktur. Ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Eski türk toplulukları arasında zikredilen Çıtak Boyu ile mutlka ilgisi vardır. Türk toplulukları içinde Ankara Kızılcahamam bölgesinde yaşadıkları biliniyor. Balkanlarda yaşadıkları biliniyor orada yaşayanlara tarihçiler Rumeli’i Çitak’ları olarak bidiriyorlar. Daha çok Bulgaristan-Deliorman’da olmak üzere, Makedonya tarafında da Türk soyundan Çitak’lara rastlanmaktadır. Osmanlı Rus savaşı 1877 ve Balkan harbi sonunda 1913 yıllarına bunların büyük kısmı Türkiye’ye göçmüşlerdir. Köyün balkanlardan gelenler tarfından kurulduğunu söylemek güçtür. bir işaret ve söylence yoktur.

  Köy Akhisar'a 54 Km Gördes yoluna 5 Km uzaklıktadır. 160 Hanedir. bir tepe üzerinde kurulmuştur. Köy yerli ahalinin dışında, Konya, İstanbul ve Sivas'tan göç almıştır. Çıtak kelimesinin köyde kullanılan anlamı;Odunculukla geçimini sağlayan kaba insanlar manasınadır.

  Köyün girişinde Okul, sağ tarafta büyük tarihi asırlık bir çınar ağacı vardır. Yazın Çınar altında çimenlikte oturulup sohbet edilmektedir. Köyde 8 tane kahve olup 4 tanesi açık ve faaldir. Köyümüzde misafirler için 4 tane oda bulunur yatılı gelen misafirler bu odalarda ağırlanırdı.Köyün Eset çeşmesi suyu meşhur ve çok güzeldir. Köye gelen satıcılar, demirci kalaycı gibi sanatkarlar bu odalarda günlerce kalır ağırlanırlardı. Yemeği çayı şekeri köylülerce sıra ile karşılanırdı.

  Köyün havası temis sürekli eser ve suyu çok güzeldir. Suyu doğal kaynak suyudur. Köyde her çeşit meyve yetiştiriciliği yapılır kirazı boldur bağcılık gelişmiştir herkesin bağı vardır son dönemlerde yayla bağcılığı da başlamıştır.

  Eset çeşmesi yanında tarihi karadut ağacı vardır. Biberlik yolunda Hacılan İbrahim Dayının evinin yanında 2 adet beyaz dut ağacı vardır. Köyde okuma yazma oranı yüksektir. Tahsile önem verilmektedir.

  Köyde yöresel yemek Keşkek tir her düğünde yapılır. Misafirlere ikram edilir. birde taze peynir ile yapılan höşmerim tatlısı vardır

  Koyde fırınlarda köylü kadınlar toplanıp ekmek. pide, börek yaparlar Bal kabaklarını bütün fırına atarlar çok lezsetli olur.

  Kurban bayramında fırına sura konur sura kuzunun kaburgasından olup içine prinç dolkdurularak fırına sürülür.bir gece fırında kalarak pişer. Ramazanlarda yuyka yapılır, çeşitli yemeklerde kullanılır.

  Çıtak ismi hakkında

  Çıtak kelimesi Arkadaş sözlüğünde şöyle anlatılıyor: İyi giyinmiş, yakışıklı delikanlı .

  Derleme sözlüğünde ise : Çubuk Haymana ve Polatlı çevresinde dağda yaşayan ve odun satarak geçinen kimse olarak ifade ediliyor.

  Hemen bütün Orta Anadolu’da, köyümüz halkı Çıtak olarak tanınır .

  Bu güne kadar bu kavram ile ilgili olarak doğru yanlış bir sürü senaryo üretilmiştir. Bu gün araştırmacıların, gezi notları ve belgelere dayanarak yaptıkları değerlendirmeler, bu çeşit kavramlar hakkında az da olsa bir fikir verebilmektedir.

  Bu gün Çıtak kelimesi hala Rumeli’de Çıtak, Orta Asya’da ise Çatak veya Çotak şeklinde kullanılıyor.

  Yusuf Ziya Yörükan’ ın araştırmasına göre Çıtak’ ların kökeni Çiğil Türkleri’ ne dayanıyor. Oğuzlar, aynı bölgede beraber yaşadıkları halde kendilerinden olmayan üruğlara Çıtak demişler.

  Türklerde ve Oğuzlarda böyle bir gelenek olduğu biliniyor. Oğuzlar kendilerini Türk budununun en asil ve şerefli boyu olarak gördükleri için, çevrelerinde kendileri gibi muharip ve kahraman görmedikleri boylara önce sevmedikleri Çiğillerin adını taktılar. Yani onlara Çiğil dediler. Sonraki yıllarda ise bu telakki Çıtak ve Yörük tabirleri ile ifade edilmeye başlandı. Bu tesbite dayanarak Çıtakların Oğuz boylarına dahil olmadıklarını rahatça söyleyebiliriz

  Çıtakların Anadolu’ya geliş tarihleri ile ilgili olarak da farklı görüşler var.Ziya Gökalp Çıtakların Anadolu’ya Selçuklularla beraber gelip yerleştiklerini belirtiyor.Fakat aralarında var olduğu belirtilen husumet yüzünden beraber geldikleri şeklindeki bu görüş biraz zayıf görünüyor.

  Y.Ziya Yörükan ise, Orta Asya’dan göç eden Çıtakların Hazar Tuna yolu ile Balkanlara, küçük bir kolunun da güneye inip Anadolu’ya geldiğini belirtiyor.

  Orta Asya’daki Moğol-Kıtay çatışması sonucu yapılan göçlerin ilki; Başkırt, Peçenek, Macar ve Bulgarlar tarafından 932 de Balkanlar’a, ikincisi de 11.asır başlarında Kıpçak, Karluk ve Oğuzlar tarafından yapılmıştır. Bu boylar arasında, Karluklarla beraber yaşadıklarını bildiğimiz Çiğillerin ismine rastlanmadığına göre, Çiğillerin zamanla zayıflayıp dağıldıkları ve Çıtak olarak isimlendirildikten sonra küçük guruplar halinde diğer boylarla beraber hareket ettikleri ihtimali düşünülüyor.

  17. asırda Anadolu ve Balkanları dolaşan Evliya Çelebi, ülkenin kuzeydoğusundan Uz bölgesi olarak bahsederek Silistre’de orta boylu, şen ve sağlam yapılı insanlardan müteşekkil Çıtak isminde bir toplumun yaşadığını, ayrıca Dobruca’da da “Dobruca Çıtakları” olarak anılan büyük bir Çıtak kolunun varlığından bahsederek, Tatar, Ulah ve Bulgarlar’ ın karışımından meydana gelen Çıtak’ların hanımlarının çok utangaç ve namuslu olduklarını da vurguluyor.

  Çıtak kelimesinin sözlük anlamı ve Orta Asya’daki hayat tarzları dikkate alınırsa, Yabanâbad’ın doğal yapısının yerleşmeleri için uygun olduğu görülüyor. Fakat genelde bütün Yabanâbad ahalisine Çıtak demek yanlış olacakdır. Kanaatimizce Oğuzlar’dan ayrı olarak dağlık kesimlerde yerleşmiş kısmî bir Çıtak nüfusundan bahsetmek daha sağlıklı olacaktır. Berçin Çatak ve Yıldırım Çatak köyleri, o günden bugüne kısmî Çıtak yerleşiminin izleri olarak değerlendirilebilir.

  Çıtaklar’ın Timur ile beraber Anadolu’ya geldiklerini ve Ankara Savaşı’ndan sonra çevreye yayıldıklarını anlatan görüşler varsa da,Timur’ u anlatan eserlerde böyle bir kayıt yok. Ancak, Çıtakların Yıldırım Bayezid’ in ordusunda Rumeli kuvvetleri içinde yer aldıkları ve savaştan sonra dönmeyip bölgede kalmış olabileceği fikri daha makul görünmektedir. Çünkü H. Çınar ve O. Gümüşçü de Yıldırım ve Işık Dağı çevresinde bazı köylerimizin Çatak veya Çıtak adını almasını, Yıldırım ön adı kadar ilginç görüyorlar.

  Halk arasında yaygın olan, uzun savaş yıllarındaki bezginlikten dolayı asker kaçaklarının beyaz elbise giymiş bir halde dolaştıkları ve halkın bunlara Çıtaklar ismini vermiş olması görüşü gerçek dışıdır. Çünkü takdir edilmelidir ki, hiçbir asker kaçağı kendisini belli edecek beyaz bir elbise giymez. Fakat bildiğimiz bir şey var ki; Oğuz Türkleri devamlı beyaz elbise giymişler, beyaz rengi uğurlu, siyah rengi de uğursuz saymışlardır. Yine Y.Ziya Yörükân’ın tesbitine göre Çiğillerin de yün ve kürkten elbise ve beyaz tiftikten kıymaç börk giydiklerini, bu kıyafetin Ceyhun’dan Çin’e kadar Türkler arasında genelleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla ecdâdın beyaz giyinmesi, sadece Millî Mücadele’ye has bir özellik değil, Orta Asya kültürünün bir parçasıdır. Eğer bu görüş doğru olsaydı, bütün Türk boylarının Çıtak olarak anılması gerekirdi. OĞUZLAR

  1.)Bozoklar 2.)Üçoklar

  BOZOKLAR:

  Gün Han: 1.)Alkaevli 2.)Karaevli 3.)Kayı _Saçıkara _Atçekenler _Kurtlu _Sarıkeçili _Kızılkeçili _Haculu _Karakeçili 4.)Bayat _Dulkadir _Kaçar _Şambayat _Kerkük Türkmenleri _İnallı

  Ay Han: 1.)Yazır 2.)Döger 3.)Dodurga 4.)Yaparlı

  Yıldız Han: 1.)Kızık 2.)Beğdili 3.)Karkın 4.)Avşar _Deller _Caper _Kadirli _Cerit _İmamlı _Torun _Burhanlı _Havarizm _Balabanlı _Haliller _Kızılışık

  _Solaklar _Hacınallu _Karahacılı _Farsak _Honanamlı _Cingöz _Türkmenaliler _Çakıl _Meller

  ÜÇOKLAR:

  Gökhan: 1.)Bayındır 2.)Çavuldur 3.)Beçenek 4.)Çepni _Ruğuş _Yakupoğulları _Ganetler _Oturak - Bayramoğulları _Demirler - Kuşdemir -Kandemir

  Dağ Han: 1.)Eymür 2.)Alayuntlu 3.)Yüreğir 4.)Salur _Usta _Yomut _Hızır _Karaman _Akkoyunlu _Sarıklı _Karakoyunlu _Teke

  -Burgaz -Akseki -Bahşı -Karaca -Karatekeli -Alseki -Aziz -Daş -Tongüç -Ayak -Ötemiş -Mırış -Tutamış -Karaahmet -Toktamış -Tufaz -Gökçe -Saçmaz

  Deniz Han: 1.)İğdir 2.)Büğdüz 3.)Yıva 4.)Kınık -Atalar

  Muzaffer EKER / “ YABANABAD 2000

  Bu bilgiler ışığında bu köyde yaiayanların Çıtaklar aşiretine ait olduğuna dair kuvvetli bir delil yoktur.

  Coğrafya

  Manisa iline 102 km, Akhisar ilçesine 50 km uzaklıktadır.

  İklim

  Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

  Ekonomi

  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

  Muhtarlık

  Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

  Köy Muhtarı: Ramazan TURGUT

  Muhtarlık Erişim Bilgileri:

  Telefon: 0 (236) 449 10 82
  Cep Telefonu: 0 (535) 370 45 32

  Altyapı bilgileri

  Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.KÖYÜMÜZÜN İÇME SUYU SORUNU VARDIR.

  [​IMG]

  Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Kaynak : Yerel Net

  Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Çıtak Köyü Akhisar Forum Tarih
Çıtak Köyü Güroymak Bitlis Bitlis Tanıtımı 18 Mart 2010
Çıtak Köyü Karakoçan Elazığ Elazığ Tanıtımı 13 Mart 2010
Yiğit Çıtak Çık Hayatımdan 2011 Albümü Albüm Tanıtımları 13 Aralık 2011
Çıtak İlköğretim Okulu Bilgileri Çivril Denizli Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 27 Temmuz 2011
Hayati Çitaklar Kimdir - Hayati Çitaklar Biyografisi Sanatçı Tanıtımları 3 Temmuz 2011

Bu Sayfayı Paylaş